TuotETIEDON HALLINNAN JÄRJESTELMÄN EDUT JA HYÖDYT

Yhä useammat valmistajat ja kauppiaat ovat havainneet tarpeen kehittää tuotetiedon hallinnan sisäisiä prosessejaan. Tuotetiedosta halutaan täsmällisempää, kattavampaa ja se pitää voida tuottaa ja julkaista kustannustehokkaasti.

Oppaassa syvennymme seuraaviin PIMiin liittyviin aiheisiin:

  • Mitä tuotetiedon hallinta on PIM-järjestelmässä?
  • Milloin kauppias tarvitsee PIM-ratkaisun?
  • Mitä etuja ja hyötyjä tuotetiedonhallinta tarjoaa?
  • Miten PIM liitetään osaksi muuta järjestelmäarkkitehtuuria?
  • Miksi Vaimo on hyvä kumppani toteuttamaan PIM-ratkaisuja?
Lue opas tästä